Nijkerk

Heerensteeg

Het project Heerensteeg is de volgende fase van het grote uitbreidingsplan Doornsteeg te Nijkerk. Een bijzonder kindvriendelijke woonwijk waarbij duurzaamheid een belangrijk centraal thema is. Heerensteeg is op een fraaie manier ingepast in de bestaande landschappelijke kwaliteiten. De buurt heeft een kleinschalige opzet met daarbinnen een mooie afwisseling van korte rijtjes, twee- en drie-kappers en vrijstaand wonen.