Woudenberg

Nijverheyd

Start bouw: 2019 
Oplevering: 2020
Omvang project: 39 woningen
Architect: Roordink Architecten

Meer informatie over dit project?

Deze woningen liggen aan de westzijde van de Nijverheid en vormen het begin van de wijk vanaf de Nijverheidsweg. De architectuur is geïnspireerd op de bestaande woningen aan deze straat die wordt gekenmerkt door klassieke invloeden uit de jaren '30. Dit uit zich in woningen met krachtige kappen en ruime overstekken. De gevels zijn gelaagd uitgevoerd in oranje genuanceerde baksteen en horizontale gevelbekleding. Kenmerkend zijn de rijk gedetailleerde kozijnen en entreepartijen welke de woningen veel allure geven.