Overzicht van lopende projecten

Woudenberg
Oeverbos

Oeverbos ligt in het hart van Hoevelaar en wordt ontsloten via de centrale groene as die de wijk van zuid naar noord doorkruist. Een water- en groenrijke zone met weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water) dieren hun plekje kunnen vinden. De bebouwing aan de groene dragers heeft een informele en ruime stedenbouwkundige opzet. En is hiermee de basis voor de landelijke sfeer en het dorpse karakter van deze buurt. Hierbij zorgen verspringende gevelrooilijnen voor variatie in de diepte van de voortuinen. Deze woonbuurt is onderdeel van het grotere plan Hoevelaar dat komende jaren ontwikkeld wordt ten oosten van Woudenberg. Gelegen tussen de bestaande bebouwing en de voormalige spoorlijn naar Amersfoort. Tevens is deze woonbuurt het sluitstuk van de eerste fase. 

Ga naar projectwebsite
Barneveld
Kruidenrijk

Aan de noordzijde van Barneveld, tussen de Nijkerkerweg en de Bloemendaallaan, wordt de woonwijk Bloemendal gerealiseerd. Het is een aantrekkelijke, groene, duurzame en daarmee toekomstgerichte woonwijk, die echt onderscheidend is van de overige wijken van Barneveld. Fraai metselwerk met mooie ambachtelijke detaillering, zoals rollagen en staand metselwerk, en een getimmerde goot zorgen voor een rijk gedetailleerde architectuur. De luifels en grote uitkragende goten geven de woningen niet alleen een luxueuze uitstraling, maar voorkomen ook oververhitting van de woning in de steeds warmer wordende zomers.

Ga naar projectwebsite
Barneveld
Woudse Erven

De Woudse Erven is het eerste deelproject van nieuwbouwwijk De Burgt III in Barneveld. De voormalige akkers worden bebouwd met eigentijdse woningen, terwijl de bestaande boerderijen blijven verwijzen naar de oude agrarische setting. De woningen zijn opgebouwd uit bij elkaar passende architectuurstijlen met elk hun eigen steenkleur. De (half) vrijstaande woningen hebben een stoere verschijningsvorm; de rijwoningen zijn geen lange blokken, maar ogen als een korte serie tegen elkaar aan geschoven huizen. Zo ontstaat een samenhangend buurtje met een herkenbare identiteit.

Ga naar projectwebsite
Woudenberg
Oevergras

Op de locatie waar van oudsher boerderij Hoevelaar stond, is inmiddels gestart met de eerste woningen van de nieuwbouwwijk Hoevelaar. Een diversiteit aan woningtypen in verschillende prijsklassen met een kwalitatieve uitstraling, passend in de omgeving. Stijlvolle architectuur, in combinatie met aantrekkelijke ligging, de centrale groene as en een groene autoluwe openbare ruimte zorgen voor een kloppend geheel met een prachtige uitstraling. 

Bekijk dit project