Overzicht van lopende projecten

Barneveld
Kruidenrijk

Aan de noordzijde van Barneveld, tussen de Nijkerkerweg en de Bloemendaallaan, wordt de geheel nieuwe woonwijk Bloemendal gerealiseerd. Het belooft een aantrekkelijke, groene, duurzame en daarmee toekomstgerichte woonwijk te worden, die echt onderscheidend is van de overige wijken van Barneveld. Fraai metselwerk met mooie ambachtelijke detaillering, zoals rollagen en staand metselwerk, en een getimmerde goot zorgen voor een rijk gedetailleerde architectuur. De luifels en grote uitkragende goten geven de woningen niet alleen een luxueuze uitstraling, maar voorkomen ook oververhitting van de woning in de steeds warmer wordende zomers.

Ga naar projectwebsite
Barneveld
Woudse Erven

De Woudse Erven is het eerste deelproject van nieuwbouwwijk De Burgt III in Barneveld. De voormalige akkers worden bebouwd met eigentijdse woningen, terwijl de bestaande boerderijen blijven verwijzen naar de oude agrarische setting. De woningen zijn opgebouwd uit bij elkaar passende architectuurstijlen met elk hun eigen steenkleur. De (half) vrijstaande woningen hebben een stoere verschijningsvorm; de rijwoningen zijn geen lange blokken, maar ogen als een korte serie tegen elkaar aan geschoven huizen. Zo ontstaat een samenhangend buurtje met een herkenbare identiteit.

Ga naar projectwebsite
Woudenberg
Oevergras

Op de locatie waar van oudsher boerderij Hoevelaar stond, is inmiddels gestart met de eerste woningen van de nieuwbouwwijk Hoevelaar. Een diversiteit aan woningtypen in verschillende prijsklassen met een kwalitatieve uitstraling, passend in de omgeving. Stijlvolle architectuur, in combinatie met aantrekkelijke ligging, de centrale groene as en een groene autoluwe openbare ruimte zorgen voor een kloppend geheel met een prachtige uitstraling. 

Ga naar projectwebsite
Barneveld
Burgthoven III

Burgthoven III is het laatste deelproject van nieuwbouwwijk De Burgt II in Barneveld. Deze nieuwe kinderrijke woonwijk aan de zuidkant van Barneveld wordt opgesierd met een klein aantal tot de verbeelding sprekende woningen. De uitstraling van de woningen sluit aan op de architectuur van de rest van de wijk. Doordat de vormentaal van de woningen voor alle types min of meer gelijk is gehouden is er eenheid en rust in het straatbeeld ontstaan. Rust door de gevels weinig verschillend uit te voeren en dezelfde steenkleuren en ornamenten toe te passen. Fraai metselwerk met mooie ambachtelijke detaillering zorgen voor een rijk gedetailleerde architectuur. Wonen als een vorst, in de sfeer van de jaren 30, maar met de gemakken van nu én ook nog op een unieke plek.

Bekijk dit project
Nijkerk
Groot Nyenbeeck

De nieuwbouwwijk Doornsteeg in Nijkerk groeit. Doornsteeg is een wijk in aanbouw dichtbij het gezellige centrum van Nijkerk, met een fraaie groene beekzone en veel duurzaamheid. De ligging van Nijkerk in het centrum van ons land met een goede bereikbaarheid maakt wonen in Doornsteeg extra aantrekkelijk.

Ga naar projectwebsite
Woudenberg
Nijverheyd

Deze woningen liggen aan de westzijde van de Nijverheid en vormen het begin van de wijk vanaf de Nijverheidsweg. De architectuur is geïnspireerd op de bestaande woningen aan deze straat die wordt gekenmerkt door klassieke invloeden uit de jaren '30. Dit uit zich in woningen met krachtige kappen en ruime overstekken. De gevels zijn gelaagd uitgevoerd in oranje genuanceerde baksteen en horizontale gevelbekleding. Kenmerkend zijn de rijk gedetailleerde kozijnen en entreepartijen welke de woningen veel allure geven.

 

 

Bekijk dit project