Overzicht van lopende projecten

Kootwijkerboek
Beekse Hoek

Tussen de Kerkweg en de Essenerweg wordt de nieuwe woonwijk Oostbroek ontwikkeld. In deze aardgas loze wijk is veel ruimte voor groen. Er komt een grote diversiteit aan bomen, planten, struiken en kruiden en voor een aantal vogels worden op verschillende plekken nestkasten ingebouwd. De woningen worden duurzaam gebouwd en krijgen daarnaast een uitstraling die goed past bij de omgeving. De noordkant van Oostbroek grenst aan De Kleine Beek, waar de naam van dit nieuwbouwproject naar refereert; Beekse Hoek. 

Ga naar projectwebsite
Woudenberg
Oeverbos

Oeverbos ligt in het hart van Hoevelaar en wordt ontsloten via de centrale groene as die de wijk van zuid naar noord doorkruist. Een water- en groenrijke zone met weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water) dieren hun plekje kunnen vinden. De bebouwing aan de groene dragers heeft een informele en ruime stedenbouwkundige opzet. En is hiermee de basis voor de landelijke sfeer en het dorpse karakter van deze buurt. Hierbij zorgen verspringende gevelrooilijnen voor variatie in de diepte van de voortuinen. Deze woonbuurt is onderdeel van het grotere plan Hoevelaar dat komende jaren ontwikkeld wordt ten oosten van Woudenberg. Gelegen tussen de bestaande bebouwing en de voormalige spoorlijn naar Amersfoort. Tevens is deze woonbuurt het sluitstuk van de eerste fase. 

Ga naar projectwebsite
Barneveld
Kruidenrijk

Aan de noordzijde van Barneveld, tussen de Nijkerkerweg en de Bloemendaallaan, wordt de woonwijk Bloemendal gerealiseerd. Het is een aantrekkelijke, groene, duurzame en daarmee toekomstgerichte woonwijk, die echt onderscheidend is van de overige wijken van Barneveld. Fraai metselwerk met mooie ambachtelijke detaillering, zoals rollagen en staand metselwerk, en een getimmerde goot zorgen voor een rijk gedetailleerde architectuur. De luifels en grote uitkragende goten geven de woningen niet alleen een luxueuze uitstraling, maar voorkomen ook oververhitting van de woning in de steeds warmer wordende zomers.

Ga naar projectwebsite