Overzicht van gerealiseerde projecten

Barneveld
De Burgt

Looptijd: 1999 – tot heden
Start bouw: 1999 - 2020
Oplevering: 2000 – tot heden
Aantal deelgebieden: 7
Omvang project: 902 woningen en 88 appartementen

Bekijk dit project
Luchtfoto Veller
Barneveld
Veller I

Looptijd: 2009 - 2018
Start bouw: 2009 - 2017
Oplevering: 2009 - 2018
Aantal deelgebieden: 4
Omvang project: 309 woningen en 96 appartementen

Bekijk dit project
Barneveld
Veller II

Looptijd: 2012 - 2019
Start bouw: 2012 - 2018
Oplevering: 2013 - 2019
Aantal deelgebieden: 6
Omvang project: 775 woningen en 56 appartementen

Bekijk dit project
Nijkerk
Doornsteeg 2 - Bloesemhove

Start bouw: 2017 - 2018 
Oplevering: 2018 - 2019
Omvang project: 60 woningen
Architecten: ROORDINK Architecten en Schippers Architecten

Bekijk dit project
Nijkerk
Heerensteeg

Het project Heerensteeg is de volgende fase van het grote uitbreidingsplan Doornsteeg te Nijkerk. Een bijzonder kindvriendelijke woonwijk waarbij duurzaamheid een belangrijk centraal thema is. Heerensteeg is op een fraaie manier ingepast in de bestaande landschappelijke kwaliteiten. De buurt heeft een kleinschalige opzet met daarbinnen een mooie afwisseling van korte rijtjes, twee- en drie-kappers en vrijstaand wonen.

Bekijk dit project
Nijkerkerveen
Deelplan 1 - Buntwal

Start bouw deelplan 1A: 2019
Oplevering deelplan 1A: 2020
Projectomvang deelplan 1A: 67 woningen
Architecten deelplan 1A: ROORDINK Architecten en Schippers Architecten

Start bouw deelplan 1B: 2013
Oplevering deelplan 1B: 2013
Projectomvang deelplan 1B: 9 woningen
Architect deelplan 1B: JINX Architecten

Bekijk dit project
Nijkerkerveen
DEELPLAN 2 - DE HOGE VENEN

Start bouw: 2015 - 2017
Oplevering: 2015 - 2018
Omvang project: 76 woningen
Architecten: LOOR Architect en Schippers Architecten

Bekijk dit project
Woudenberg
Het Boerenerf

Start bouw: 2017
Oplevering: 2018
Omvang project: 17 woningen
Architect: Schippers Architecten

Bekijk dit project
Woudenberg
Het Groene Woud

Start bouw: 2008 – 2020
Oplevering: 2009 – tot heden
Omvang project: 274 woningen en 86 appartementen
Architecten: ABI Architecten, JINX Architecten, ROORDINK Architecten en Schippers Architecten

Bekijk dit project
Woudenberg
Oeverwal

Op de locatie waar van oudsher boerderij Hoevelaar stond, is de nieuwbouwwijk Hoevelaar gerealiseerd. Een diversiteit aan woningtypen in verschillende prijsklassen met een kwalitatieve uitstraling, passend in de omgeving. Stijlvolle architectuur, in combinatie met aantrekkelijke ligging, de centrale groene as en een groene autoluwe openbare ruimte zorgen voor een kloppend geheel met een prachtige uitstraling. 

Bekijk dit project