Privacybeleid

Geldig vanaf 13 oktober 2020

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website. In dit privacy beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Uw IP-adres
 • Uw Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het inschrijven op een woning, het solliciteren via de website, het aanmelden voor een nieuwsbrief of de persberichtenservice, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Voor het versturen van (digitale) nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld
 • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures
 • Voor de nakoming van een overeenkomst
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het analyseren van het gebruikersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Voor de afhandeling van uw klacht
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. en partners die deze privacyverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. producten en/of diensten. Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen verbeteren we bijvoorbeeld onze communicatie over projecten en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. Ook kunnen wij door de informatie slim te verwerken aanbiedingen persoonlijker en/of relevanter voor u maken. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of indien wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer door ons verwerkt, tenzij daar een andere wettelijke grond voor bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan. Indien u een informatie- of offerteaanvraag bij ons doet, dan slaan wij de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw informatie- of offerteaanvraag. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw informatieaanvraag. Voor onze financiële gegevens hanteren wij de fiscale bewaartermijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf R. van de Mheen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wijziging Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.