Woudenberg

Oeverbos

Oeverbos ligt in het hart van Hoevelaar en wordt ontsloten via de centrale groene as die de wijk van zuid naar noord doorkruist. Een water- en groenrijke zone met weelderig, natuurlijk ingerichte oevers met bloeiende planten waarin verschillende (water) dieren hun plekje kunnen vinden. De bebouwing aan de groene dragers heeft een informele en ruime stedenbouwkundige opzet. En is hiermee de basis voor de landelijke sfeer en het dorpse karakter van deze buurt. Hierbij zorgen verspringende gevelrooilijnen voor variatie in de diepte van de voortuinen. Deze woonbuurt is onderdeel van het grotere plan Hoevelaar dat komende jaren ontwikkeld wordt ten oosten van Woudenberg. Gelegen tussen de bestaande bebouwing en de voormalige spoorlijn naar Amersfoort. Tevens is deze woonbuurt het sluitstuk van de eerste fase.