04 februari 2022

Heiwerkzaamheden gestart

Barneveld - Kruidenrijk

De eerste paal is officieel de grond ingeslagen, zoals terug te zien aan de foto, het Heien is begonnen in Barneveld!
Daarmee is de bouw van het project Kruidenrijk, Bloemendal, ook daadwerkelijk begonnen.
Inmiddels is hier steeds meer van zichtbaar.

Binnenkort zal ook de bouwkeet met toebehoren geplaatst worden op de bouwplaats.
Daarmee is het spits afgebeten en kan onze uitvoerder verder aan de slag met het plannen en uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden samen met de diverse teams en partners. 

Wordt vervolgd.