14 oktober 2021

De bouw is gestart

Barneveld - Woudse Erven

De bouw van de 69 woningen te Barneveld van het project Woudse Erven is gestart!

De grondwerkzaamheden zijn afgerond en de laatste heipaal is inmiddels de grond ingeslagen zoals is terug te zien in de foto's die onze uitvoerder heeft gemaakt. 

Dat betekent dat de montage van de funderings-balken kan plaatsvinden. Vanaf week 39 is hiermee begonnen en inmiddels zijn alle heipalen en funderings-balken geplaatst 

Komende periode zal in het teken staan van het leidingwerk ter afronding van de fundering, momenteel zijn we nog in afwachting van de vorderingen van de nutspartijen.

De prognose is vanaf week 43 te starten met leggen van de eerste begane grondvloeren.

 

Foto's voortgang: 

Foto: Heipalen in de grond | 8 oktober 2021
Foto: Heipalen in de grond | 7 oktober 2021
Foto: Plaatsen Funderingbalken | 8-10-2021
Foto: Plaatsen funderingsbalken | 7 oktober 2021
Foto: Funderingsbalken geplaatst | 8 oktober 2021
Foto: Funderingsbalken geplaatst | 8 oktober 2021
Foto: Leidingwerk fundering | 8 oktober 2021
Foto: Leidingwerk fundering | 8 oktober 2021